Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wymaga włączonej obsługi Java Script
Nowa aktualność
Dodano: 14 Czerwiec 2013 14:16:22


Informujemy o zakończeniu projektu „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza – etap II.
Projekt był  realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4 „Promocja i współpraca” komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego.

 

Numer umowy o dofinansowanie projektu PO PW  01.04.04-00-008/11.

Wartość całkowita projektu: 522 750,00  PLN, kwota dofinansowania: 470 475,00 PLN.

 

Projekt „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza – etap II” był kontynuacją współpracy zapoczątkowanej jeszcze w 2009 roku. W ramach pierwszego zrealizowanego projektu opracowano założenia strategiczne współpracy oraz strategie marki i rozwoju turystyki. Dodatkowo przygotowano wspólny serwis internetowy i film promocyjny oraz opracowano materiały promocyjne – album, kalendarz, przewodnik turystyczny i płyty multimedialne.

 

Niniejszy projekt był kontynuacją współpracy i służył osiąganiu kolejnych, bardziej ambitnych celów postawionych sobie przez Partnerów – Gminę Narol i Zwierzyniec – w zakresie rozwoju Roztocza w oparciu o turystykę i kulturę. Dzięki niemu oferta regionu została szerzej zakomunikowana, a dodatkowo zostały wytyczone kolejne działania na przyszłość. Przedsięwzięcie przewiduje opracowanie strategii wspólnej promocji, organizację cyklu konferencji i seminariów oraz przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji promocyjnej  polegającej na opracowaniu i dystrybucji albumu i kalendarza, produkcji i emisji spotu telewizyjnego oraz kampaniach w prasie i w Internecie.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.4 „Promocja i współpraca” komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego