Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wymaga włączonej obsługi Java Script
Narol

Gmina Narol usytuowana jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, rozciągając się na obszarze Kotliny Sandomierskiej i Roztocza Wschodniego. Dzięki położeniu na styku dwóch makroregionów geograficznych obszar gminy, mimo dość niewielkiej powierzchni, cechuje duża różnorodność krajobrazowa. Miasteczko leży w niewielkiej kotlinie, otoczonej malowniczymi wzniesieniami i pagórkami, pokrytymi przez lasy oraz pola. Jednym z najbardziej charakterystycznych wzniesień jest tzw. „Kapelusz”. Ze szczytu wzgórza można podziwiać piękne krajobrazy Roztocza i Puszczy Solskiej oraz zespoły bukowe rezerwatu przyrody „Bukowy Las”.

Patrząc na południe przez otwartą przestrzeń równin z polami uprawnymi, przeplatanymi kępami drzew, dostrzeżemy Łówczę. Jest to wieś, która jak żadna inna wyrosła między głębokimi wąwozami i derbami, w których dnie przecinają się dziewicze źródła i strumyki. Na zachód od miasteczka rozpościera się zaś wiecznie zielony bór sosnowy oraz buczyna w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym, z licznymi zjawiskowymi miejscami, takimi jak źródła Pauczy i Różańca, wspomniany rezerwat „Bukowy Las” i wiele innych.

W gminie odnajdziemy wiele unikalnych roztoczańskich walorów przyrodniczych. Ponad 50% jej powierzchni zajmują lasy. Narolska przyroda objęta jest ochroną w dwóch parkach krajobrazowych – Południoworoztoczańskim i Puszczy Solskiej oraz trzech rezerwatach. Pierwszy z nich to „Źródła Tanwi” – zjawiskowy rezerwat torfowiskowy, położony w okolicy wsi Huta Złomy. Tutaj zaczyna swój bieg Tanew – jedna z największych i najczystszych rzek Roztocza. Przez rezerwat biegnie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Kobyle Jezioro”. W jego pobliżu znajduje się Wielki Dział (390 m n.p.m.) – drugi z najwyższych szczytów Roztocza po stronie polskiej wraz z umocnieniami (m. in. bunkrami) tzw. Linii Mołotowa z okresu II wojny światowej. Kolejnym rezerwatem jest „Bukowy Las” – położony między Narolem a Rudą Różaniecką, na terenie którego znajduje się piękny drzewostan z ponad 150-letnimi bukami i jodłami. Ostatnim rezerwatem jest „Minokąt”, położony w okolicy Kadłubisk. Jest to rezerwat leśny, chroniący naturalnie zachowany las jodłowo-bukowy. W jego pobliżu odnaleźć można liczne malownicze jeziorka polodowcowe.

W Narolu odznaczają się szczególne znamiona wielokulturowości Roztocza. Współistniały tu ze sobą trzy kultury: polska, ukraińska i żydowska. Najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem miasta jest późnobarokowy zespół pałacowo-parkowy Łosiów. Warto również zobaczyć kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1790 r., zespół pałacowo-parkowy w Rudzie Różanieckiej, a także murowany kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Płazowie. W gminie znajdują się także wsie o charakterystycznym, ciekawym budownictwie. Zachowało się również wiele interesujących kamiennych kapliczek, krzyży przydrożnych, starych cmentarzy oraz cerkwi, będących świadectwem przedwojennej wielokulturowości tego terenu. Szczególną atrakcją są dawne zespoły cerkiewne w Woli Wielkiej, Łówczy, Narolu (przysiółek Krupiec), Płazowie i Hucie Różanieckiej oraz drewniana cerkiew z dzwonnicą w Woli Wielkiej z 1755 r. W Gminie Narol znajdziemy również wiele nawiązań do istotnych dla Polski wydarzeń historycznych. Na szczególną uwagę zasługuje tzw. Linia Mołotowa. Jest to pas umocnień ciągnący się wzdłuż dawnej linii demarkacyjnej oddzielającej tereny okupowane przez Niemcy od tych zajętych przez Związek Radziecki. W ramach fortyfikacji powstało szereg schronów bojowych, które stanowią dziś ciekawe pomniki architektury wojskowej oraz lokalne atrakcje turystyczne.

Narol jest idealnym miejscem na wycieczki piesze i rowerowe. Urozmaicone i dosyć łagodne trasy nadają się dla turystów w każdym wieku. Na terenie gminy wytyczonych zostało 6 tras rowerowych o łącznej długości 120 km. Trasy poprowadzono drogami o niewielkim ruchu samochodowym, przebiegającym przez urokliwe okolice. Warte uwagi są również ścieżki przyrodnicze, w tym m.in. ścieżka „Bukowy Las” usytuowana na terenie rezerwatu „Las Bukowy” pod Narolem, położonego w obrębie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej oraz wytyczone w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym ścieżka „Kobyle Jezioro” prowadząca przez torfowiskowy rezerwat „Źródła Tanwi” oraz pieszo-rowerowa ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Źródła Tanwi”. Niewątpliwą atrakcją gminy są również organizowane na Tanwi spływy kajakowe.