Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wymaga włączonej obsługi Java Script
Zwierzyniec

Zwierzyniec założony został w XVI w. przez Jana Zamoyskiego jako renesansowa rezydencja-ogród, co dziś ma odzwierciedlenie w niezwykłym bogactwie zieleni i roślinności. Krajobraz gminy  jest mocno urozmaicony, dzięki wyraźnym wzgórzom i dolinom, typowym dla obszaru Roztocza. Elementem różnicującym rzeźbę terenu jest rzeka Wieprz, stanowiąca tu granicę między Roztoczem Środkowym i Zachodnim. Z uwagi na budowę geologiczną – podłoże kredowe oraz warstwy lessu – odnajdziemy tu liczne wąwozy i jary.

Krajobrazowo, na szczególną uwagę zasługuje Bukowa Góra – wzniesienie o wys. 310 m n.p.m., będące swoistym tarasem widokowym na panoramę Roztocza oraz wieś Sochy. Na szczyt prowadzi ścieżka spacerowa, biegnąca przez teren Roztoczańskiego Parku Narodowego, poro­śniętego lasem sosnowym, jodłowym oraz buczyną kar­packą. Wędrując ścieżką na Bukową Górę możemy poznać natu­ralną, nie­zmie­nioną przez czło­wieka przy­rodę. Warto również wybrać się na Tartaczną Górę. Ze wzniesienia o wysokości 289 m n.p.m. rozpościera się piękny widok na Zwierzyniec, w tym na Zalew Rudka oraz dolinę rzeki Wieprz. Na skraju zwierzynieckich lasów znajduje się zaś Florianka – ordynacka osada wiejska. Prowadzi do niej urokliwa ścieżka rowerowa, biegnąca obok stawów Echo oraz osady leśnej Rybakówka. Wybierając się do Florianki warto zwrócić uwagę na stare klony i jawory, okazałe lipy, świerki, wiązy oraz gatunki egzotyczne jak daglezja, korkowiec amurski czy choina kanadyjska. Nie można także ominąć  potężnego dębu szypułkowego „Florian”, uznanego za pomnik przyrody.

Już w XVI wieku piękno tych terenów docenił Jan Zamoyski, hetman wielki koronny i kanclerz, który włączył je do utworzonej wówczas Ordynacji Zamojskiej. Od najdawniejszych czasów gospodarze tych ziem dbali o ochronę dziedzictwa przyrodniczego prowadząc racjonalną gospodarkę leśną i zakładając rezerwaty. W 1974 roku powstał Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu. Położony na Roztoczu Środkowym, objął swymi granicami jedne z najcenniejszych walorów przyrodniczych regionu, w tym duże kompleksy buczyny karpackiej, charakterystycznej dla terenów górskich. Park obejmuje powierzchnię prawie 8500 ha i jest integralną częścią Gminy Zwierzyniec – w jej obrębie znajduje się niemal 94% jego obszaru. Symbolem Parku jest konik polski, potomek legendarnego tarpana, którego hodowla rozpoczęła się w 1982 roku. W Ośrodku Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu można dokładnie poznać historię i bogactwo roztoczańskiej przyrody. Na terenie gminy znajduje się również Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy z siecią wąwozów lessowych oraz liczne pomniki przyrody.

Gmina Zwierzyniec wyróżnia się również ciekawą architekturą. Bogata historia miasta, związana w szczególności z istnieniem Ordynacji Zamojskiej, pozostawiła po sobie wiele architektonicznych perełek, które są dostępne dla zwiedzających. W centralnym punkcie Zwierzyńca znajduje się kościół filialny pw. św. Jana Nepomucena z XVIII w. (zwany potocznie „kościółkiem na wodzie”) wraz z cmentarzem i drzewostanem. Warto zobaczyć również  gmach Zarządu Dóbr Ordynacji Zamojskiej, Browar z 1806 r., Pałac Plenipotenta, wyłuszczarnię nasion (Regionalny Bank Genów) oraz wille Kosteckich, Potockich i Rózin.

Niewątpliwą atrakcją miasteczka jest odtworzone założenie pałacowo-parkowe – Zwierzyńczyk – gdzie turyści mogą spacerować urokliwymi alejkami, biegnącymi pośród zbiorników wodnych. Ciekawostką jest zaś fakt, iż w niespełna 3,5-tysięcznym miasteczku znajduje się aż 65 różnego rodzaju pomników, tablic oraz figur religijnych i historycznych.

Korzystny, prozdrowotny mikroklimat, nieskazitelnie czyste powietrze i walory przyrodnicze wynikające z położenia wśród kompleksów leśnych, zachęcają do uprawiania aktywnej turystyki w Zwierzyńcu. Odwiedzający mogą skorzystać z kąpieliska na stawach „Echo”, wypożyczalni sprzętu pływającego nad zalewem w Rudce, czy spływów kajakowych po Wieprzu. Można także wypożyczyć rowery oraz pojeździć konno. Szczególnie polecana jest trasa rowerowa do Florianki – to łatwa droga, dogodna dla wypraw rodzinnych, przebiegająca przez tereny Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przez gminę przebiegają również piękne i doskonale oznaczone szlaki piesze, w tym Szlak Krawędziowy Roztocza, Roztoczański Szlak Centralny, Szlak im. A. Wachniewskiej oraz Szlak Łącznikowy (wariant Szlaku Centralnego). Dodatkowo do wędrówek zachęca 9 ścieżek poznawczych.

 

Polecamy lekturę naszej strony, w tym przede wszystkim:

Ciekawostki

Piesze szlaki turystyczne

Szlak architektury drewnianej

Osobliwości Roztocza