Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wymaga włączonej obsługi Java Script
O projekcie

W wyniku zrealizowanego w 2010 roku projektu pn. „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza” nawiązano długoterminową współpracę partnerską w ramach porozumienia międzygminnego o stałym charakterze pn. „Bramy Roztocza”, którego misją jest: „promocja Roztocza jako atrakcyjnego turystycznie regionu o urozmaiconych walorach kulturowych i przyrodniczych”. Przygotowano również podstawy strategiczne rozwoju marek Partnerów, które określiły koncepcję strategiczną Narola jako: miejsce muzycznych spotkań, a Zwierzyńca jako: Zwierzyniec – prozdrowotna przyjemność wypoczynku.

W ramach projektu opracowano strategię długoterminowej współpracy (która określiła kierunki i formy współpracy oraz role Partnerów w rozwoju kulturalno-turystycznym Roztocza), indywidualne dokumenty strategiczne dotyczące Partnerów (strategie marki i strategie rozwoju turystyki), przeprowadzono podstawowe działania promocyjne (w tym film promocyjny, album, przewodnik turystyczny, kalendarz, płyty multimedialne i displaye) oraz przygotowano wspólny serwis internetowy. Projekt przyczynił się do zapoczątkowania współpracy Partnerów i wypracowania strategicznych mechanizmów długoterminowego rozwoju kultury i turystyki Roztocza oraz do wykreowania wizerunku współpracujących Partnerów jako liderów w tym zakresie. Kolejnym (niezbędnym) etapem jest wypromowanie marek Partnerów i obszaru Roztocza na podstawie skutecznych, strategicznych mechanizmów prowadzenia promocji. 

Dlatego też współpraca jest kontyuowana i rozwijana, czego efektem jest realizacja projektu pn. "Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza - etap II". Przedsięwzięcie, rozpoczęte we wrześniu 2012 roku, ma na celu osiąganie kolejnych, coraz bardziej ambitnych, celów postawionych sobie przez Partnerów w zakresie rozwoju obszaru Roztocza w oparciu o turystykę i kulturę. Dzięki niemu oferta regionu zostanie szerzej zakomunikowana, a dodatkowo zostaną wytyczone kolejne działania na przyszłość. Projekt obejmuje opracowanie strategii wspólnej promocji, organizację cyklu konferencji i seminariów oraz przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji promocyjnej, polegającej na opracowaniu i dystrybucji albumu i kalendarza, produkcji i emisji spotu telewizyjnego oraz kampaniach w prasie i w Internecie.

 

Zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku: http://www.facebook.com/BramyRoztocza

i kanału na You Tube: http://www.youtube.com/user/BramyRoztoczaVideo

 

Zarówno pierwszy, jak i obecny projekt uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.