Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wymaga włączonej obsługi Java Script
Ścieżki poznawcze

 

Gmina Narol

Ścieżka „Bukowy Las” – usytuowana na terenie rezerwatu "Las Bukowy" pod Narolem, położonego w obrębie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Rezerwat ten usytuowany stanowi pozostałość pralasów bukowych panujących niegdyś na Roztoczu. Zbiorowiskiem roślinnym dominującym w rezerwacie jest podgórska forma buczyny karpackiej o wysokim stopniu naturalności. Wzdłuż całej trasy ścieżki uwagę przyciągają stare, ponad 150-letnie buki i jodły o imponujących rozmiarach, pięknym pokroju i ciekawych kształtach. Osobliwością rezerwatu są łany pięknie kwitnącego wiosną czosnku niedźwiedziego. Licznie reprezentowany jest świat zwierząt. Trasa ścieżki liczy ok. 1,5 km długości, czas przejścia to ok. 1,5 godz., a optymalna wielkość grupy to 20 osób. Na trasie ścieżki rozmieszczone są 4 tablice przystankowe oraz są urządzone 2 miejsca wypoczynku.

Ścieżka „Kobyle Jezioro” – prowadzi przez torfowiskowy rezerwat "Źródła Tanwi" położonym w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym na gruntach Nadleśnictwa Narol, Leśnictwa Złomy. Nazwa jej pochodzi od legendy, jakby na torfowisku miała utopić się kobyła. Ścieżka zaczyna się w miejscowości Huta Złomy. Dojedziemy do niej przez Jędrzejówkę i Dębiny. Samochód lub autokar można zostawić na parkingu przy leśniczówce. Na trasie ścieżki rozmieszczono 8 tablic przystankowych, zawierających krótkie informacje o jej osobliwościach. Spacer po ścieżce daje możliwość poznania bogactwa świata roślinnego i zwierzęcego rezerwatu, a także zobaczenia wapiennego krzyża – jednego z wielu krzyży bruśnieńskich na Roztoczu. Usytuowanie ścieżki w rezerwacie podnosi jej walory poznawcze ze względu na różnorodną roślinność bagienną, charakterystyczną dla torfowiska przejściowego. Przy 8, ostatnim przystanku, zostało przygotowane miejsce ogniskowe ze stołami i ławkami, zaś przy 7 przystanku wybudowana została drewniana wieża obserwacyjna, z której roztacza się rozległy widok na okolicę. Ścieżka oznakowana jest strzałkami oraz znakami na drzewach. Długość ścieżki to 2 km, czas przejścia to 1,5 godz., a optymalna wielkość grupy to 30 osób.

Ścieżka „Źródła Tanwi” – zlokalizowana w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym. Pieszo-rowerowa ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza rozpoczyna się w centrum wsi Łukawica – przy jednym z trzech głównych źródeł Tanwi. Następnie ścieżka prowadzi przez miejscowości Pizuny i Jacków Ogród, na dość znacznej długości przez obszary leśne, aż do ostatniego źródła w Dębinach. Ścieżka na znacznej długości pokrywa się z zielonym szlakiem turystycznym im. św. Brata Alberta. Skrócone informacje o ścieżce zawarte są na ośmiu tablicach przystankowych, natomiast szerszy opis walorów przyrodniczych i historycznych ścieżki zawiera przewodnik terenowy, który można nabyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol.

 

Gmina Zwierzyniec

Ścieżka dydaktyczna na Bukową Górę – najbardziej popularna ścieżka w Roztoczańskim Parku Narodowy. Rozpoczyna się przed Ośrodkiem Edukacyjno - Muzealnym RPN, przy budynku Dyrekcji RPN w zabytkowej części Zwierzyńca. Prowadzi na południe ukazując Pomnik Pamięci Poległych Leśników oraz obszar ochrony ścisłej Bukowa Góra z pięknym borem jodłowym i buczyną karpacką. Na Ścieżce znajduje się punkt widokowy z panoramą na strefę krawędziową Roztocza Środkowego. Ścieżka kończy się w Sochach przy cmentarzu upamiętniającym pacyfikację wsi 1 czerwca 1943 r. Ścieżka jest dosyć trudna (szczególnie przy złych warunkach pogodowych) ze względu na różnicę wzniesień wynoszącą 80 m - podejście po schodach. Jest niedostępna dla rowerów. Z Soch można wrócić do Zwierzyńca drogą asfaltową (około 3 km, 1 godz.) lub udać się w dalszą wędrówkę szlakiem krawędziowym. Czas przejścia ścieżki to około 2 godz., a jej to długość 2,6 km. Dokładniejszy opis ścieżki znajduje się na stronie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Ścieżka na Piaseczną Górę – można na nią wejść przy stawach "Echo", bądź z części historycznej Zwierzyńca ul. Szkolną. Od stawów prowadzi wydmą przez bór sosnowy do Pomnika Pamięci Poległych Leśników i dalej linią oddziałową do punktu widokowego na Piasecznej Górze, z którego roztacza się panorama na Zwierzyniec i północną część RPN. Ścieżka w Zwierzyńcu poprowadzona jest ul. Szkolną, następnie ul. Ordynacji Zamojskiej do skrzyżowania przy Browarze. Posiada mniejsze walory przyrodnicze niż ścieżka na Bukową Górę, ale jest bardzo dobra do spacerów z rodziną. Poprowadzona jest drogami piaszczystymi i trawiastymi, jest dostępna nawet przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Przechodzi obok Pomnika Pamięci Leśników. Na Piasecznej Górze znajduje się punkt widokowy na Zwierzyniec i okoliczne wzgórza. Czas przejścia trasy to ok. 2,5 godz., a jej długość to 3,2 km.

Ścieżka krajobrazowa we Floriance – ukazuje enklawę pól florianieckich z otaczającymi je lasami. Jest to miejsce objęte ochroną krajobrazową. Ścieżka prowadzi do węzła szlaków, obok odrestaurowanej leśniczówki z 1830 r. – obecnie Izby Leśnej. Następnie wspina się na wierzchowinę, skąd roztacza się widok na panoramę Florianki, obszar dawnych szkółek leśnych oraz Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego. Następnie ścieżka wiedzie polną drogą w kierunku tartaku do Górecka Starego, obsadzonego starymi modrzewiami, tworzącymi piękną aleję. Ścieżka jest doskonałym miejscem do obserwacji faunistycznych. Widywane są tutaj jelenie, sarny, dziki oraz ptaki: krogulec, myszołów i paszkot. Czas przejścia trasy to ok. 0,5 godziny, a jej długość to 1,2 km.

Ścieżka historyczno-przyrodnicza do Wzgórza Polak – rozpoczyna się na parkingu przy drodze do Biłgoraja, prowadzi między innymi przez bór jodłowy do pomnika powstańców styczniowych w Panasówce oraz znajdującego się tam obelisku upamiętniającego udział w powstaniu Węgrów walczących w oddziale Lelewela Borelowskiego. Z punktu widokowego rozpościera się panorama na Kotlinę Sandomierską, na zachodzie widoczna jest strefa krawędziowa Roztocza porozcinana paskami pól z wysokimi miedzami oraz pojedynczymi drzewami i kępami krzewów na miedzach. Fragment ścieżki poprowadzony jest monumentalną aleją bukową. Czas przejścia trasy to około 1,5 godz.

Ścieżka historyczno-przyrodnicza do Wojdy – przypomina o wydarzeniach, które miały miejsce na Zamojszczyźnie podczas okupacji niemieckiej. Jest to ścieżka w północnej części RPN rozpoczynająca się przy pomniku powstania zamojskiego. Wiedzie przez malowniczy las bukowy porastający wąwozy lessowe, prowadzi na wierzchowinę, skąd rozciąga się panorama na dolinę Kosobud oraz północną część Parku. Jest to dogodne miejsce obserwacji fauny. Można tu zaobserwować krążące w kominach termicznych ptaki drapieżne, w tym orliki krzykliwe, myszołowy i trzmielojady. Na zarośniętych krzewami miedzach czatują dzierzby gąsiorki. Przy odrobinie szczęścia możemy spotkać niezwykle barwnego ptaka jakim jest będącą na przelocie żołna. Z punktu widokowego można udać się ścieżką w kierunku Wojdy, gdzie znajduje się pomnik przyrody – obumarły dąb szypułkowy oraz obelisk upamiętniający walki pod Wojdą. Czas przejścia trasy to ok. 2,5 godz., a jej długość to 4 km.

Ścieżka po wydmie do stawów Echo – łączy OEM RPN ze stawami "Echo" i daje możliwość obejrzenia doliny rzeki Świerszcz ukazując łęg jesionowo-olszowy z fragmentami olsu z jednej strony, a z drugiej boru sosnowego. Nawiązuje do istniejącej w przeszłości osi wodnej prowadzącej do wielkiego bagna w obrębie którego w okresie międzywojennym utworzono stawy 'Echo". Kulminacja wydmy z panoramą na stawy Echo daje wejrzenie w dolinę Świerszcza, możliwość obserwacji ptactwa oraz pasących się na groblach koników polskich. Ścieżka prowadzi wzdłuż osi widokowej terenem odnowionego Zwierzyńczyka. Czas przejścia trasy to ok. 0,5 godz., a jej długość to 1,7 km.

Ścieżka do stawów "Echo" dla niepełnosprawnych – przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ścieżka ma swój początek w części zabytkowej Zwierzyńca, rozpoczyna się przy dawnym pałacu plenipotenta (obecnie siedziba Dyrekcji RPN oraz OEM RPN). Ścieżka najkrótszą drogą prowadzi do stawów "Echo" przez bór sosnowy. Punktem kulminacyjnym jest platforma widokowa na stawach Echo. Czas przebycia trasy to ok. 0,5 godz., a jej długość to 1,2 km.

Ścieżka aleją Aleksandry Wachniewskiej – wiedzie od ul. A. Wachniewskiej, przez kładkę na strumieniu Świerszcz, na wydmę, którą przecina i kieruje się do ul. Plażowej przez bór sosnowy. Ścieżka ukazuje oś wodną dawnego założenia ogrodowo-pałacowego Zamoyskich. Czas przejścia trasy to ok. 20 min., a jej długość to 0,7 km.

Ścieżka dendrologiczna we Floriance – na terenie, przez który prowadzi ścieżka, reprezentowanych jest obecnie 66 gatunków drzew i krzewów występujących w lesie powstałym w sposób naturalny po zaprzestaniu hodowli sadzonek. Na trasie znajduje się 63 tablice informacyjne.