Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wymaga włączonej obsługi Java Script
Szlaki piesze

Gmina Narol

Szlak żółty

Narol – Młynki – Huta Szumy – Rebizanty

Długość – ok. 10 km

Czas przejścia – 2-3 godziny

Szczegółowy opis szlaku znajduje się tutaj.

 

Szlak im. św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego) – znaki zielone

Horyniec-Zdrój – kapliczka Nowiny Horynieckie – Rezerwat Przyrody „Sołokija” – „Dolina Dunajecka”- „Dolina Popowa” – Józkowa Góra – Werchrata – Monastyrz – Wielki Dział – Jacków Ogród – Pizuny – Narol

Długość – ok. 47 km

Czas przejścia – ok. 14 godzin

Szczegółowy opis szlaku znajduje się tutaj.

 

Po bunkrach linii Mołotowa – znaki niebieskie

Horyniec-Zdrój – Nowe Brusno – Polanka Horyniecka – Stara Huta – Wielki Dział – Wola Wielka

Długość – ok. 26 km

Czas przejścia – ok. 9 godzin

Szczegółowy opis szlaku znajduje się tutaj.

 

Gmina Zwierzyniec

Szlak krawędziowy Roztocza – znaki czerwone
Uchodzi za najpiękniejszy szlak. Wiedzie od Zwierzyńca do Suśca na długości 52 km. Najbardziej atrakcyjne miejsca to: osada leśna Florianka, Górecko Kościelne oraz rezerwat „Czartowe Pole”.

Szczegółowy opis szlaku znajduje się tutaj.

 

Roztoczański szlak centralny – znaki niebieskie
Przecina Roztocze Zachodnie i Środkowe na odcinku 143 km od Szastarki do Bełżca.

Szczegółowy opis szlaku znajduje się tutaj.

 

Szlak roztoczański – znaki żółte
Prowadzi ze Zwierzyńca do Bidaczowa w Kotlinie Sandomierskiej (52 km długości).

Szczegółowy opis szlaku znajduje się tutaj.

 

Szlak im. A. Wachniewskiej – znaki zielone
Obwodnica Roztoczańskiego Parku Narodowego o długości 67 km, która prowadzi ze Zwierzyńca do Florianki.

Szczegółowy opis szlaku znajduje się tutaj.

 

Szlak łącznikowy (wariant szlaku centralnego) – znaki czarne
Szlak o długości 12 km przechodzi przez najwyższe wniesienie Roztocza Zachodniego - Dąbrowa 344 m n.p.m. Doskonałe widoki na Puszczę Solską.

Szczegółowy opis szlaku znajduje się tutaj.

 

Szlak partyzancki – znaki czerwone

Szlak Szperówka – Krynice, długości 53 km, przecina Roztoczański Park Narodowy w części północnej. Na pokonanie odcinka Szczebrzeszyn - Kosobudy dł. 11 km potrzeba około 4 godz. Aby pokonać trasę Kosobudy – Bliżów, z punktami widokowymi, o długości 6 km potrzeba ponad 2 godz.

Szczegółowy opis szlaku znajduje się tutaj.

 

Zimą zwierzynieckie szlaki wykorzystywane są jako trasy narciarskie.